• Om foreningen

I forsommeren 2012 fandt fem initiativrige kvinder sammen om at omdanne den nedlagte Bybækskoles sportsplads til et rekreativt haverum. Området er beliggende mellem bebyggelsen Farum Midtpunkt med 4.500 beboere og Paltholmvejen.

Ideen blev præsenteret for borgmester Ole Bondo Christensen, der fandt ideen spændende. Herefter blev der taget kontakt til arkitekt Kasper Lyneborg, der gav tilsagn om at hjælpe med udarbejdelsen af et skitseprojekt.

Efter en række givende samtaler med arkitekten forelå der en måned senere et meget spændende forslag til et antal runde nyttehaver på den tidligere sportsplads.

Der har været stor interesse for projektet. Og på trods af, at det var langt hen på året, nåede de fleste haveejere at planlægge deres have. Mange blev udformet i de smukkeste mønstre. Havernes runde form indbyder til et utal af muligheder.

I august 2013 stod 13 haver klar til udlejning. Og i 2014 er dette antal blevet udvidet til 18 haver. – Målet har fra starten været at skabe et frodigt og fredfyldt sted midt i byen, hvor unge og ældre kan mødes i fælles glæde over havearbejdet.

________________________________________________________________

Haverne finder du i den nordlige del af det grønne område, indenfor cykelstien